Här finns information om bidrag man kan söka som förening

Man kan ansöka om bidrag på flera sätt i Nyköpings kommun. För mer information om bidag att ansöka om och vad som krävs av en förening för att få bidrag, se information på nykoping.se/forening.
Där finns heltäckande information om bidragen och hur man ansöker om dom.

För att göra ansökningar behöver föreningen vara registrerad och verksam i Nyköpings kommun. Kontrollera att föreningen är registrerad och synlig på nykoping.se/forening.
Där finns också information om hur man startar och registrerar en ny förening.

Ansökningar kan ske på olika sätt. För att ansöka via denna sida behöver ni ha ett användarnamn och lösenord.
Om föreningen saknar användarnamn och lösenord eller har andra frågor -
kontakta Nyköpings Arenor Fritid via e-post forening@nykoping.se eller telefon 0155-45 74 36 alternativt 0155-24 89 01 .
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
LovverksamhetLovverksamhet
Sommarbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Alla barn har rätt till en rolig sommar - Passa på att ge barn och unga ett minne för livet!

Nu finns det bidrag att söka till sommarlovsaktiviteter 2018! Ansök om bidrag senast onsdagen den 25 mars.

Aktiviteter som är flera dagar i rad och minst några timmar per dag, som ett kollo prioriteras. Även aktiviteter som riktar sig till allmänheten, alltså inte bara till föreningens egna medlemmar prioriteras.

Inom kort kan ni läsa mer om villkoren för bidraget på nykoping.se/forening eller ansök här direkt.

Passa på att rekrytera nya medlemmar genom att ordna sommarlovsaktiviteter. Förra året engagerade sig 35 föreningar som ordnade 43 olika aktiviteter för över 3 000 barn och unga!

Frågor - kontakta oss på forening@nykoping.se.

Mer info
2018-03-25 Ansökan kan ej göras på webben
Lovbidrag (2018)  
Sök bidrag till lovaktiviteter 2018!

Från och med 2018 delar vi ut bidrag för aktiviteter till ALLA lov. Om ni är en bidragsberättigad förening är det fritt fram att söka bidrag. Ansökningarna till andra lov än sommarlov sker löpande.

Aktiviteter som är flera dagar i rad och minst några timmar per dag, som ett kollo prioriteras. Även aktiviteter som riktar sig till allmänheten, alltså inte bara till föreningens egna medlemmar prioriteras.

Inom kort kan ni läsa mer om villkoren för bidraget på nykoping.se/forening eller ansök här direkt.

Frågor - kontakta oss på forening@nykoping.se.

Mer info
Löpande Ansökan kan ej göras på webben
FöreningarFöreningar
Startbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Detta bidrag kan sökas när ni startar en ny förening. Bidraget måste sökas senast sex månader efter att föreningen är bildad. Observera att ni måste registrera föreningen på Föreningsregistreringen först.
Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
Senast sex månader efter att föreningen är bildad. Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag vid tillfälliga behov (2018)  
Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid oväntade uppkomna situationer.
Ansökan kan göras fortlöpande under året och ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av vad bidraget ska gå till.

Bidrag till förfogande kan ges till uppkomna situationer utöver föreningens aktuella verksamhetsplan och som föreningen inte klarar att täcka. Långsiktiga behov, som påverkar föreningens förutsättningar att bedriva verksamhet, har högre prioritet i bidragsfördeliningen än kortsiktiga behov. Behov som har att göra med utveckling av verksamheten, hanteras dock inom ramen för det ordinarie föreningsstödet.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Arrangemangsbidrag (2018)  
Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid offentliga arrangemang.
Ansökan kan göras fortlöpande under året. Ansökan över 20 000 kr ska inlämnas senast tre månader före arrangemanget. Ansökan om lägre belopp inlämnas senast en månad i förväg.
Ansökan ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av arrangemanget.

Arrangemangsbidrag ska möjliggöra tillfällig verksamhet, eller täcka de förluster som kan uppkomma i samband med publika offentliga arrangemang.
Bidraget ska möjliggöra att föreningslivet kan få en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert. Detta stimulerar till fler arrangemang än som annars skulle vara möjligt.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Kulturföreningar: musik, dans, teaterKulturföreningar: musik, dans, teater
Startbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Detta bidrag kan sökas när ni startar en ny förening. Bidraget måste sökas senast sex månader efter att föreningen är bildad. Observera att ni måste registrera föreningen på Föreningsregistreringen först.
Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
Senast sex månader efter att föreningen är bildad. Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag vid tillfälliga behov (2018)  
Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid oväntade uppkomna situationer.
Ansökan kan göras fortlöpande under året och ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av vad bidraget ska gå till.

Bidrag till förfogande kan ges till uppkomna situationer utöver föreningens aktuella verksamhetsplan och som föreningen inte klarar att täcka. Långsiktiga behov, som påverkar föreningens förutsättningar att bedriva verksamhet, har högre prioritet i bidragsfördeliningen än kortsiktiga behov. Behov som har att göra med utveckling av verksamheten, hanteras dock inom ramen för det ordinarie föreningsstödet.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Arrangemangsbidrag (2018)  
Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid offentliga arrangemang.
Ansökan kan göras fortlöpande under året. Ansökan över 20 000 kr ska inlämnas senast tre månader före arrangemanget. Ansökan om lägre belopp inlämnas senast en månad i förväg.
Ansökan ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av arrangemanget.

Arrangemangsbidrag ska möjliggöra tillfällig verksamhet, eller täcka de förluster som kan uppkomma i samband med publika offentliga arrangemang.
Bidraget ska möjliggöra att föreningslivet kan få en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert. Detta stimulerar till fler arrangemang än som annars skulle vara möjligt.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
StudieförbundStudieförbund
Bidrag vid tillfälliga behov (2018)Ansökan senastAnsökan
Ett föreningsbidrag för tillfälliga behovvid oväntade uppkomna situationer.
Ansökan kan göras fortlöpande under året och ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av vad bidraget ska gå till.

Bidrag till förfogande kan ges till uppkomna situationer utöver föreningens aktuella verksamhetsplan och som föreningen inte klarar att täcka. Långsiktiga behov, som påverkar föreningens förutsättningar att bedriva verksamhet, har högre prioritet i bidragsfördeliningen än kortsiktiga behov. Behov som har att göra med utveckling av verksamheten, hanteras dock inom ramen för det ordinarie föreningsstödet.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Arrangemangsbidrag (2018)  
Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid offentliga arrangemang.
Ansökan kan göras fortlöpande under året. Ansökan över 20 000 kr ska inlämnas senast tre månader före arrangemanget. Ansökan om lägre belopp inlämnas senast en månad i förväg.
Ansökan ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av arrangemanget.

Arrangemangsbidrag ska möjliggöra tillfällig verksamhet, eller täcka de förluster som kan uppkomma i samband med publika offentliga arrangemang.
Bidraget ska möjliggöra att föreningslivet kan få en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert. Detta stimulerar till fler arrangemang än som annars skulle vara möjligt.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
FöreningarFöreningar
Verksamhetsbidrag (2019)Ansökan senastAnsökan
Verksamhetsbidrag via FRI stängd
Ni ansöker om verksamhetsbidrag 2019-2020 genom att fylla i ansökningsblanketten som tillsammans med bilagorna ska skickas till forening@nykoping.se eller post Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun 61183 Nyköping senast 15 september 2018. Handlingarna kan också lämnas in på Rosvalla.

Verksamhetsbidrag kan föreningen söka först efter minst sex månaders verksamhet.
Ansökan om verksamhetsbidrag gäller de två kommande åren.

Det är av stor vikt att föreningen lämnar så utförliga underlag som möjligt för att behandlingen av bidragsärendet ska bli korrekt. Använd bilagorna i ansökan!

Kom ihåg:
- skicka med eventuella hyreskontrakt
- beskriva föreningens kvarlitetssäkringsarbete
- vaccinera mot doping, om ni är en idrottsförening

Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
2018-09-15 Ansökan kan ej göras på webben
Kulturföreningar: musik, dans, teaterKulturföreningar: musik, dans, teater
Verksamhetsbidrag (2019)Ansökan senastAnsökan
Verksamhetsbidrag via FRI stängd
Ni ansöker om verksamhetsbidrag 2019-2020 genom att fylla i ansökningsblanketten som tillsammans med bilagorna ska skickas till forening@nykoping.se eller post Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun 61183 Nyköping senast 15 september 2018. Handlingarna kan också lämnas in på Rosvalla.

Verksamhetsbidrag kan föreningen söka först efter minst sex månaders verksamhet.
Ansökan om verksamhetsbidrag gäller de två kommande åren.

Det är av stor vikt att föreningen lämnar så utförliga underlag som möjligt för att behandlingen av bidragsärendet ska bli korrekt. Använd bilagorna i ansökan!

Kom ihåg:
- att ladda upp eventuella hyreskontrakt
- beskriva föreningens kvarlitetssäkringsarbete

Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
2018-09-15 Ansökan kan ej göras på webben
FritidsgårdarFritidsgårdar
Verksamhetsbidrag (2019)Ansökan senastAnsökan
Verksamhetsbidrag via FRI stängd
Ni ansöker om verksamhetsbidrag 2019-2020 genom att fylla i ansökningsblanketten som tillsammans med bilagorna ska skickas till forening@nykoping.se eller post Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun 61183 Nyköping senast 15 september 2018. Handlingarna kan också lämnas in på Rosvalla.

Verksamhetsbidrag kan föreningen söka först efter minst sex månaders verksamhet.
Ansökan om verksamhetsbidrag gäller de två kommande åren.

Det är av stor vikt att föreningen lämnar så utförliga underlag som möjligt för att behandlingen av bidragsärendet ska bli korrekt. Använd bilagorna i ansökan!

Kom ihåg:
- att ladda upp eventuella hyreskontrakt
- beskriva föreningens kvarlitetssäkringsarbete

Läs mer om bidragen på nykoping.se/forening.
Mer info
2018-09-15 Ansökan kan ej göras på webben

     

Vid frågor kontakta Nyköpings Arenor Fritid via e-post forening@nykoping.se eller telefon 0155-45 74 36 alternativt 0155-24 89 01 .


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.