Nyköpings kommun  
Här kan föreningar ansöka om vissa bidrag

Man kan ansöka om bidrag på flera sätt i Nyköpings kommun. För mer information om bidag att ansöka om och vad som krävs av en förening för att få bidrag, se information på nykoping.se.
Här finns heltäckande information om bidragen och hur man ansöker om dom.

För att göra ansökningar behöver föreningen vara registrerad och verksam i Nyköpings kommun. Kontrollera att föreningen är registrerad och synlig på nykoping.se.
Här finns också information om hur man startar och registrerar en ny förening.

För att ansöka via denna sida behöver ni ha ett användarnamn och lösenord.
Om föreningen saknar användarnamn och lösenord eller har andra frågor -
kontakta Nyköpings Arenor Fritid via e-post forening@nykoping.se eller telefon 0155-45 74 36 alternativt 0155-24 89 01 .
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Övriga bidragÖvriga bidrag
Gästabudsåret projekt (2017)Ansökan senastAnsökan

Kriterier och riktlinjer för Jubileumsmiljonen

Jubileumsmiljonen är ett särskilt bidrag från Kultur-och fritidsnämnden som upprättats med anledning av Gästabudsåret 2017. Föreningar, organisationer och andra kan ansöka om bidrag för event enligt nedanstående kriterier.
Har du en idé, ta först kontakt med Ulf Westman, projektledare Gästabudsåret 2017, på telefon 0155-24 84 81 eller mail ulf.westman@nykoping.se
Observera att bidrag inte kan sökas för ordinarie verksamhet som redan får kommunalt stöd.

Kriterier för att få bidraget:
- Eventet ska vara publikt och gå av stapeln under 2017.
- Det ska vara ett nytt event, alternativt att man tydligt utvecklar ett befintligt event med anledning av Gästabudsåret.
- Eventet måste följa Gästabudsårets värdeord Välkomnande, Generöst och Överraskande.
- Nytänk och framåtblickande är ett plus.
- Pengarna får inte gå till investeringar i utrustning, lokaler eller liknande.
- Jubileumsgeneralen - i samråd med programgruppen för Gästabudsåret - gör en bedömning av vilka event som ska få bidrag och tar beslut om tilldelning.
- Utbetalning sker 2017.
Mer info
Löpande under 2017 Ansökan kan ej göras på webben
FöreningarFöreningar
Startbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Detta bidrag kan sökas när ni startar en ny förening. Bidraget måste sökas senast sex månader efter att föreningen är bildad. Observera att ni måste registrera föreningen på Föreningsregistreringen först.
Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
Senast sex månader efter att föreningen är bildad. Till ansökan
Bidrag vid tillfälliga behov (2017)  
De budgeterade bidragspengarna för 2017 är redan uppbokade och bidraget går tyvärr inte längre att ansöka om.

Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid oväntade uppkomna situationer.
Ansökan kan göras fortlöpande under året och ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av vad bidraget ska gå till.

Bidrag till förfogande kan ges till uppkomna situationer utöver föreningens aktuella verksamhetsplan och som föreningen inte klarar att täcka. Långsiktiga behov, som påverkar föreningens förutsättningar att bedriva verksamhet, har högre prioritet i bidragsfördeliningen än kortsiktiga behov. Behov som har att göra med utveckling av verksamheten, hanteras dock inom ramen för det ordinarie föreningsstödet.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
löpande Ansökan kan ej göras på webben
Arrangemangsbidrag (2017)  
De budgeterade bidragspengarna för 2017 är redan uppbokade och bidraget går tyvärr inte längre att ansöka om.

Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid offentliga arrangemang.
Ansökan kan göras fortlöpande under året. Ansökan över 20 000 kr ska inlämnas senast tre månader före arrangemanget. Ansökan om lägre belopp inlämnas senast en månad i förväg.
Ansökan ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av arrangemanget.

Arrangemangsbidrag ska möjliggöra tillfällig verksamhet, eller täcka de förluster som kan uppkomma i samband med publika offentliga arrangemang.
Bidraget ska möjliggöra att föreningslivet kan få en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert. Detta stimulerar till fler arrangemang än som annars skulle vara möjligt.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
löpande Ansökan kan ej göras på webben
Kulturföreningar: musik, dans, teaterKulturföreningar: musik, dans, teater
Startbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Detta bidrag kan sökas när ni startar en ny förening. Bidraget måste sökas senast sex månader efter att föreningen är bildad. Observera att ni måste registrera föreningen på Föreningsregistreringen först.
Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
Senast sex månader efter att föreningen är bildad. Till ansökan
Bidrag vid tillfälliga behov (2017)  
De budgeterade bidragspengarna för 2017 är redan uppbokade och bidraget går tyvärr inte längre att ansöka om.

Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid oväntade uppkomna situationer.
Ansökan kan göras fortlöpande under året och ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av vad bidraget ska gå till.

Bidrag till förfogande kan ges till uppkomna situationer utöver föreningens aktuella verksamhetsplan och som föreningen inte klarar att täcka. Långsiktiga behov, som påverkar föreningens förutsättningar att bedriva verksamhet, har högre prioritet i bidragsfördeliningen än kortsiktiga behov. Behov som har att göra med utveckling av verksamheten, hanteras dock inom ramen för det ordinarie föreningsstödet.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
Löpande Ansökan kan ej göras på webben
Arrangemangsbidrag (2017)  
De budgeterade bidragspengarna för 2017 är redan uppbokade och bidraget går tyvärr inte längre att ansöka om.

Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid offentliga arrangemang.
Ansökan kan göras fortlöpande under året. Ansökan över 20 000 kr ska inlämnas senast tre månader före arrangemanget. Ansökan om lägre belopp inlämnas senast en månad i förväg.
Ansökan ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av arrangemanget.

Arrangemangsbidrag ska möjliggöra tillfällig verksamhet, eller täcka de förluster som kan uppkomma i samband med publika offentliga arrangemang.
Bidraget ska möjliggöra att föreningslivet kan få en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert. Detta stimulerar till fler arrangemang än som annars skulle vara möjligt.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
Löpande Ansökan kan ej göras på webben
StudieförbundStudieförbund
Bidrag vid tillfälliga behov (2017)Ansökan senastAnsökan
De budgeterade bidragspengarna för 2017 är redan uppbokade och bidraget går tyvärr inte längre att ansöka om.

Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid oväntade uppkomna situationer.
Ansökan kan göras fortlöpande under året och ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av vad bidraget ska gå till.

Bidrag till förfogande kan ges till uppkomna situationer utöver föreningens aktuella verksamhetsplan och som föreningen inte klarar att täcka. Långsiktiga behov, som påverkar föreningens förutsättningar att bedriva verksamhet, har högre prioritet i bidragsfördeliningen än kortsiktiga behov. Behov som har att göra med utveckling av verksamheten, hanteras dock inom ramen för det ordinarie föreningsstödet.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
Löpande Ansökan kan ej göras på webben
Arrangemangsbidrag (2017)  
De budgeterade bidragspengarna för 2017 är redan uppbokade och bidraget går tyvärr inte längre att ansöka om.

Ett föreningsbidrag för tillfälliga behov vid offentliga arrangemang.
Ansökan kan göras fortlöpande under året. Ansökan över 20 000 kr ska inlämnas senast tre månader före arrangemanget. Ansökan om lägre belopp inlämnas senast en månad i förväg.
Ansökan ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av arrangemanget.

Arrangemangsbidrag ska möjliggöra tillfällig verksamhet, eller täcka de förluster som kan uppkomma i samband med publika offentliga arrangemang.
Bidraget ska möjliggöra att föreningslivet kan få en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert. Detta stimulerar till fler arrangemang än som annars skulle vara möjligt.
Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar till och med det år de fyller 20.
Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
Löpande Ansökan kan ej göras på webben
FöreningarFöreningar
Verksamhetsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Verksamhetsbidrag via FRI stängd
Ni ansöker om verksamhetsbidrag 2018-2019 genom att fylla i ansökningsblanketten som tillsammans med bilagorna ska skickas till forening@nykoping.se eller post Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun 61183 Nyköping senast 15 september 2017. Handlingarna kan också lämnas in på Rosvalla.

Verksamhetsbidrag kan föreningen söka först efter minst sex månaders verksamhet.
Ansökan om verksamhetsbidrag gäller de två kommande åren.

Det är av stor vikt att föreningen lämnar så utförliga underlag som möjligt för att behandlingen av bidragsärendet ska bli korrekt. Använd bilagorna i ansökan!

Kom ihåg:
- att ladda upp eventuella hyreskontrakt
- beskriva föreningens kvarlitetssäkringsarbete
- vaccinera mot doping, om ni är en idrottsförening

Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
2017-09-15 Ansökan kan ej göras på webben
Kulturföreningar: musik, dans, teaterKulturföreningar: musik, dans, teater
Verksamhetsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Verksamhetsbidrag via FRI stängd
Ni ansöker om verksamhetsbidrag 2018-2019 genom att fylla i ansökningsblanketten som tillsammans med bilagorna ska skickas till forening@nykoping.se eller post Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun 61183 Nyköping senast 15 september 2017. Handlingarna kan också lämnas in på Rosvalla.

Verksamhetsbidrag kan föreningen söka först efter minst sex månaders verksamhet.
Ansökan om verksamhetsbidrag gäller de två kommande åren.

Det är av stor vikt att föreningen lämnar så utförliga underlag som möjligt för att behandlingen av bidragsärendet ska bli korrekt. Använd bilagorna i ansökan!

Kom ihåg:
- att ladda upp eventuella hyreskontrakt
- beskriva föreningens kvarlitetssäkringsarbete

Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
2017-09-15 Ansökan kan ej göras på webben
FritidsgårdarFritidsgårdar
Verksamhetsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Verksamhetsbidrag via FRI stängd
Ni ansöker om verksamhetsbidrag 2018-2019 genom att fylla i ansökningsblanketten som tillsammans med bilagorna ska skickas till forening@nykoping.se eller post Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun 61183 Nyköping senast 15 september 2017. Handlingarna kan också lämnas in på Rosvalla.

Verksamhetsbidrag kan föreningen söka först efter minst sex månaders verksamhet.
Ansökan om verksamhetsbidrag gäller de två kommande åren.

Det är av stor vikt att föreningen lämnar så utförliga underlag som möjligt för att behandlingen av bidragsärendet ska bli korrekt. Använd bilagorna i ansökan!

Kom ihåg:
- att ladda upp eventuella hyreskontrakt
- beskriva föreningens kvarlitetssäkringsarbete

Läs mer om bidragen på nykoping.se.
Mer info
2017-09-15 Ansökan kan ej göras på webben

     

Vid frågor kontakta Nyköpings Arenor Fritid via e-post forening@nykoping.se eller telefon 0155-45 74 36 alternativt 0155-24 89 01 .


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.