Logotype for Nyköpings kommun
 
Nyköpings kommun

Välkommen till vår bokning

Här kan du söka bokningar och lediga tider i våra lokaler.
Du kan även lämna önskemål om bokningar via epost, se nedan.
För mer information om olika lokaler se nykopingsguiden.se/moten/rad-och-hjalp/nykopingsarenor.

Select one or several objects

 objects selected

Select presentation
 
 
      -  
  

Select sorting    
 -  Max 7 days may be sought

 
     
Collecting information
Please wait