×
Här finns information om bidrag man kan söka som förening

Man kan ansöka om bidrag på flera sätt i Nyköpings kommun. För mer information om bidag att ansöka om och vad som krävs av en förening för att få bidrag, se information på nykoping.se/forening.
Där finns heltäckande information om bidragen och hur man ansöker om dom.
För att göra ansökningar behöver föreningen vara registrerad och verksam i Nyköpings kommun. Kontrollera att föreningen är registrerad och synlig på nykoping.se/forening.
Där finns också information om hur man startar och registrerar en ny förening.
Ansökningar kan ske på olika sätt. För att ansöka via denna sida behöver ni ha ett användarnamn och lösenord.
Om föreningen saknar användarnamn och lösenord eller har andra frågor -
kontakta Nyköpings Arenor Fritid via e-post forening@nykoping.se
Annika på telefon 0155-45 74 36 eller Timnit på telefon 0155-24 89 02.
För information om vad som gäller om personuppgifter se nykoping.se
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Integrationsbidrag (2019) 
Löpande ansökan
Föreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag vid tillfälliga behov (2019) 
löpande
Arrangemangsbidrag (2019) 
löpande
Kulturföreningar: musik, dans, teater
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag vid tillfälliga behov (2019) 
Löpande
Arrangemangsbidrag (2019) 
Löpande
Studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag vid tillfälliga behov (2019) 
Löpande
Arrangemangsbidrag (2019) 
Löpande
Föreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
2019-09-15
Kulturföreningar: musik, dans, teater
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
2019-09-15
Fritidsgårdar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
2019-09-15