Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
* Required fields
Contactinformation
 
Other information
Choose activities*
Members information
AgesTotaltPojkarFlickor
3-6 år
7-12 år
13-20 år
21-99 år
Övriga
Addresses
Webb-kontakt 1) (Mandatory registration)
1) This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Kontaktperson (Optional registration)

Ordförande (Mandatory registration)

Sekreterare (Optional registration)

Kassör (Optional registration)

Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Nyköpings kommun, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. Read more
Signature
............................................................

Complete the form press Print  if you want to print the information

Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Vid frågor kontakta Nyköpings Arenor Fritid via e-post forening@nykoping.se,
Annika 0155-45 74 36, Sofia 0155-45 74 33 eller Elin 0155-45 74 13.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .