Association registration

* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities*Members information - at the turn of the year
Ages Pojkar Flickor
3-6 år
7-12 år
13-20 år
21-99 år
Övriga
Roles
Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Register Kontaktperson (Optional registration)

Ordförande (Mandatory registration)

Register Sekreterare (Optional registration)

Register Kassör (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Nyköpings kommun, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. Read more
Vid frågor kontakta Nyköpings Arenor Fritid via e-post forening@nykoping.se,
Annika 0155-45 74 36, Sofia 0155-45 74 33 eller Wilma 0155-45 74 13.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.16